Toimunud koolitused

 

LOOVE OÜ

Reg.nr. 14468600

Täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood 218603

17.04.2021

VEEBIKOOLITUS:  "Fotode terapeutiline kasutamine"

Veebikoolitus teemal "Terapeutiline fotode kasutamine" toimub laupäeval 17.04.2021 algusega 10.00, ning kestab väikese pausiga kuni 13:00 (kestus: 4 akadeemilist tundi).

Sihtgrupp: heaolu ja vaimset tervist toetavad spetsialistid, teemast huvitujad. 

Toimumise koht: ZOOM (toimumise link ja parool saadetakse osalejatele päev enne koolitust).

Õppekava nimetus: Sotsiaal- ja käitumisteadused

Õppekava rühm: psühholoogia

 

Koolitus viiakse läbi eesti keeles. 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

- Teab mis on terapeutiline foto kasutamine

- Oskab kasutada fotot kui tehnikat terapeutilisel eemärgil 

- On läbi teinud kunstiteraapilise harjutuse kasutades foto tehnikat

- Läbi praktilise harjutuse kinnitanud teemat ja reflekteerinud enda kogemust 

Koolitusel osalemise eeldused: koolitusel oselejad teevad läbi individuaalse kunstiteraapilise harjutuse, mille jaoks on vaja pildistada (fotokaamera või telefoniga) vähemalt 1 pilt teemal: autoportree. Osaleja võib ise antud teemat endale sobivalt tõlgendada. Pildiga töötamiseks on vaja see välja printida vähemalt A4 suuruses (võib olla prinditud koopiapaberile, mitte fotopaberile). Kui see pole võimalik, siis kirjutada koolitajale alternatiivsete variantide leidmiseks. 

Koolituse sisu:

- Fotode kasutamine terapeutilistel eesmärkidel: sissejuhatus ja ajalugu

- Erinevad tehnikad fotode terapeutiliseks kasutamiseks

- Ressurssidele orienteeritud kunstiteraapiline harjutus kasutades fotot/fotosid

Koolituse läbimiseks: koolitustõendi väljastamiseks on vajalik aktiivne osalemine veebiruumis (arutelud, küsimustikud jm) ja individuaalse loovtöö tegemine. Järelvaatamise korral teemakohastele küsimustele vastamine, mis saadetakse osalejale e-maili teel. Kui osaleja ei saa täies mahus koolitusel osaleda asendatakse osalemata jäänud osa koduse individuaalse tööga. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale digitaalselt allkirjastatud koolitustõend e-maili teel kuu aja jooksul pärast koolituse toimumist. 

Koolitusele registreerimine: LOOVE OÜ koolitustele registeerimine käib Mumm Perekeskuse kodulehe kaudu (mummpere.ee) ürituste kategooria alt. Pärast registreerimist saadetakse automaatne kinnituskiri. Kui kiri ei jõua kohale, siis palume vaadata enda rämpsposti. Koolitused toimuvad, kui on vähemalt 5 osalejat ja koolitusele registreerijaid teavitatakse koolituse ära jäämisest vähemalt 3 päeva ennem koolituse toimumist e-maili teel. Arved saadetake välja pärast min osalejate kokku saamist. Arve maksmise tähtajaks on 1 päev enne koolituse algust. Kui koolitus peaks ära jääma (koolitaja haigestumine, muud etteootamatud olukorras) antakse sellest osalejatele esimesel võimalusel teada ning lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. Kui uuel ajal ei ole võimalik osaleda tagastatakse registreerijale koolituse tasu või saab selle eest kasutada teisi LOOVE OÜ teenuseid. Kui koolitusel osaleja soovib poole koolituse pealt loobuda, siis koolitustasu ei tagastada. 

Koolitusest loobumine: loobumise kohta ootame registreerijalt e-maili teel kirjalikku teavet loobumisest. Registreerija, kes pole koolituse arvet tähtajaks maksnud või sobivat kokkulepet arutanud (nt maksetähtaja pikendamine), arvatakse koolituselt välja. 

Pretensioonid: koolitusel osaleja saab enda pretensiooniga pöörduda otse koolitaja poole koolituse lõpus või üldmeili teel mummpere@gmail.com, kus püütakse leida kõigile osapooltele sobiv lahendus. 

Koolituse lektor: Alissa Kiinvald, kes on lõpetanud fotograagia eriala (BSc) ja on loovteraapia eriala magistrant (MSc, 2017–) Alissa Kiinvald on Loovteraapiate Ühingu liige ja lähtub enda töös Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist. Alissa kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja on Eesti Fotokunstnike Ühenduse liige. 

Hind: 35€ (sisaldab KM)

22.12.2020

VEEBIKOOLITUS:  "1-3-aastaste laste arengu toetamine lasteaias"

"1-3-aastaste laste arengu toetamine lasteaias" toimub laupäeval 19.12.2020 algusega 11.00, ning kestab väikese pausiga kuni 16:00 (kestus: 5 akadeemilist tundi).

Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, lastehoiu töötajad, lapsehoidjad, teemast huvitujad. 

Toimumise koht: ZOOM (toimumise link ja parool saadetakse osalejatele päev enne koolitust).

Õppekava nimetus: Sotsiaal- ja käitumisteadused

Õppekava rühm: psühholoogia

 

Koolitus viiakse läbi eesti keeles. 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

- Teab, millele tähelepanu pöörata lapse igakülgse arengu toetamiseks väikelapseeas

- Oskab arengu toetamisel lähtuda lapse isiksuseomadustest

- Oskab märgata lapse vajadusi ning pakkuda turvalist keskkonda

- Teab, kuidas kasutada loovaid meetodeid igakülgse arengu toetamiseks

Koolitusel osalemise eeldused: puuduvad, iseseisva töö osakaal ennem koolituse toimumist puudub. 

Koolituse sisu:

- Aju areng

- Erinevad arengu aspektid väikelapseeas

- Kiindumussuhte teooria

- Lapse temperament

- Kohanemine lasteaiaga

- Lapse igakülgse arengu toetamine loovate meetodite kaudu

Koolituse läbimiseks: koolitustõendi väljastamiseks on vajalik aktiivne osalemine veebiruumis (arutelud, küsimustikud jm) või järelvaatamise korral teemakohastele küsimustele vastamine, mis saadetakse osalejale e-maili teel. Kui osaleja ei saa täies mahus koolitusel osaleda asendatakse osalemata jäänud osa koduse individuaalse tööga. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale digitaalselt allkirjastatud koolitustõend e-maili teel kuu aja jooksul pärast koolituse toimumist. 

Koolitusele registreerimine: LOOVE OÜ koolitustele registeerimine käib Mumm Perekeskuse kodulehe kaudu (mummpere.ee) ürituste kategooria alt. Pärast registreerimist saadetakse automaatne kinnituskiri. Kui kiri ei jõua kohale, siis palume vaadata enda rämpsposti. Koolitused toimuvad, kui on vähemalt 5 osalejat ja koolitusele registreerijaid teavitatakse koolituse ära jäämisest vähemalt 3 päeva ennem koolituse toimumist e-maili teel. Arved saadetake välja pärast min osalejate kokku saamist. Arve maksmise tähtajaks on 1 päev enne koolituse algust. Kui koolitus peaks ära jääma (koolitaja haigestumine, muud etteootamatud olukorras) antakse sellest osalejatele esimesel võimalusel teada ning lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. Kui uuel ajal ei ole võimalik osaleda tagastatakse registreerijale koolituse tasu või saab selle eest kasutada teisi LOOVE OÜ teenuseid. Kui koolitusel osaleja soovib poole koolituse pealt loobuda, siis koolitustasu ei tagastada. 

Koolitusest loobumine: loobumise kohta ootame registreerijalt e-maili teel kirjalikku teavet loobumisest. Registreerija, kes pole koolituse arvet tähtajaks maksnud või sobivat kokkulepet arutanud (nt maksetähtaja pikendamine), arvatakse koolituselt välja. 

Pretensioonid: koolitusel osaleja saab enda pretensiooniga pöörduda otse koolitaja poole koolituse lõpus või üldmeili teel mummpere@gmail.com, kus püütakse leida kõigile osapooltele sobiv lahendus. 

Koolituse lektor: psühholoog (BSc) ja loovterapeut (MSc) Maria Kalasnikova, kes on Loovteraapiate Ühingu liige ja lähtub enda töös Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist. 

Hind: 50€ (sisaldab KM)