Mumm Perekeskuse (ärinimi LOOVE OÜ) e-poe ostuinfo ja tingimused. 

mummpere.ee (edaspidi Veebipood) omanik on LOOVE OÜ (registrikood 14468600), juriidiline aadress Mustamäe tee 112-25 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 12911, Eesti.

1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

1.1 Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

1.2 Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

1.3 Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, kui tegu on füüsilise kaubaga. 

1.4 Kauba kättetoimetamise tasu on väljatoodud kauba all ja ostukorvis tellimuse vormistamisel.

1.5 Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

1.6 Kasutuskordade kaardi, koolituse või muude projektipõhiste teenuste ostmisel PVeebipoest ei ole kliendil õigus seda anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

 

2. Tellimuse vormistamine

2.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

2.2 Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

2.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

3. Kohaletoimetamine

3.1 Tellimus toimetatakse pärast makse laekumist ostja e-maili peale. 

 

4. Taganemisõigus

4.1 Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 kohaselt ei ole ostjal õigus e-poest ostetud tellimuse kättesaamist taganeda.

(4) Käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktis 7 ja lõike 11 punktis 6 ning §-s 56 sätestatut ei kohaldata lepingutele, mis on sõlmitud:
1) finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega;
2) asja üleandmiseks, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
3) asja üleandmiseks, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
4) asja üleandmiseks, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;
5) ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate trükiste üleandmiseks;
6) kihlveo- või loteriiteenuse puhul;

  7) audio- ja videosalvestiste või arvutitarkvara üleandmiseks, kui tarbija on avanud ümbrise;
  8) enampakkumisel;
9) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu.

 

5. Pretensiooni esitamise õigus

5.1 Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

5.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates ekirja aadressile mummpere@gmail.com või helistada telefonil: 55686908.

5.3 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

5.4 Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. 5.5 Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 10 päeva jooksul.

 

6. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

6.1 Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

6.2 Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

6.3 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

6.4 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 

7. Vaidluste lahendamine

7.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile mummpere@gmai.com või helistada telefonil: 55686908.

7.2 Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

7.3 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.