P, 14. veebr | Tulbi 6

Kunstiteraapiline hommik täiskasvanutele

Aeg on täpsustamisel!
Registration is Closed
Kunstiteraapiline hommik täiskasvanutele

Aeg ja koht

14. veebr 10:00 – 12:00
Tulbi 6, Tulbi 6, 10612 Tallinn, Estonia

Üritusest

Soovime alustada grupiga täiskasvanutele. Kui oled huvitatud, siis palun kirjuta meile mummpere@gmail.com. Grupp hakkaks toimuma pühapäeviti. 

Kohtumiste eesmärgiks on läbi kunstiteraapiliste tehnikate aidata osalejatel ennast paremini tundma õppida, vähendada stressitaset ja anda oskused edaspidises elus enda pingete ja probleemidega toimetulekuks.  Osalejad saavad oskused, kuidas toetada enda vaimset tervist läbi loova eneseväljenduse, enesekaastunde ja lahenduskesksete vaatenurkade abil, mida praktiseerime ja uurime läbi erinevate tegevuste käigus. 

Teeme nii individuaalseid kui ka grupipõhiseid tegevusi, kus kasutame erinevaid kunstimaterjale (pliiatsid, viltpliiatsid jms) ja digitaalseid tehnikaid (fotod, video, heli). Tegevuste eesmärgiks ei ole tehniline sooritus, vaid eneseväljendus läbi erinevate materjalide, ning läbi selle uute mõtete ja lahendusteni jõudmine, pingete maandamine ja enesest suurema teadlikkuseni jõudmine. Tunni osaks on ka oma tegevuste analüüsimine (kirjalikult ja/või suuliselt), kuid need ei ole kunagi kohustuslikud ja  alati võimalik osaleda endale mugaval viisil (sh olla mõne tegevuse ajal vaatleja).

Kohtumiste kava

1. Programmi tutvustus, ühiste kokkulepete tegemine, tutvumine

2. Ressursside kaardistamine 

3. Stressi kaardistamine 

4. Erandid

5. Isiklikud eesmärgid 

6. Minapildi tugevdamine 

7. Enesekaastunne 

8. Juhuslikkus 

9. Teadvelolek 

10. Kokkuvõte 

Tegu on kinnise grupiga, mis tähendab, et gruppi saab registreerida ennem esimese kohtumise toimumist ja edaspidi grupiga liituda ei saa. See tagab turvalise õhkkonna ja mugavuse ülaltoodud teemadega tegelemiseks. Vähemalt 80% kohalkäinutele saame väljastada tõendi ("Kunstiteraapiline omakogemuse rühm" mahus 30 a.t.). Kes soovib saab esimesel ja viimasel kohtumisel täita vaimse tervise kohta käivad testid, mille juhendaja ära skoorib. Nende põhjal saab anda individuaalse tagasiside, kas ja millised näitajad muutusid. 

Kohtumised sisaldavad kõiki materjale, kohvi ja teed. 

HIND

1x makstes 20€

10x korraga makstes 170€

Grupp avatakse, kui on vähemalt 5 registreerijat.

Grupi maksimaalne suurus 10 inimest! 

Gruppi viib läbi Mumm Perekeskuse omanik ja loovteraapiliste grupitundide ja loengute läbiviija Alissa Kiinvald. Alissa on TLÜ kunstiteraapiate magistrantuuri tudeng ja läbinud erinevaid koolitusi, mida rakendab enda kunstiteraapilistes lähenemistes (teadveloleku kursus, traumatöö, lahenduskeskne lühiteraapia, keraamika õpe jm). 

Jaga üritust