Hetkel pakume ainult veebiteenuseid!

Mumm Perekeskus on loovteraapia fookusega keskus, kus pakume erinevaid teenuseid igakülgse arengu, loovuse ja vanem-laps suhete toetamiseks! 

 

Meie tegevustes on neli põhisuunda:

  • Loovteraapia grupi- ja individuaalteenused beebidest kuni täiskasvanuteni

  • Loengud, töötoad ja (veebi)koolitused 

  • Individuaalsed teraapia ning nõustamisteenused (beebide ja rasedate massaaž, raseduskriisi nõustamine, imetamisnõustamine jne)

  • Beebide ja väikelaste sünnipäevad ja loovad peod

Mumm Perekeskuses toimuvad sensoorsed mänguhommikud, kus beebid ja väikelapsed saavad mängida kuivainetega toetades nende sensomotoorset arengut. 

Loovteraapiad jagunevad neljaks suunaks (kunst, muusika, tants- ja liikumine, draama) ja neid viib läbi antud eriala õppinud (Eestis saab õppida Tallinna Ülikoolis magistrantuuris) spetsialist. Loovteraapia on eesmärgipärane tegevus, toetamaks kliendi heaolu ja tervislikust seisundist lähtuvaid eesmärke läbi loovus- ja kunstipõhiste meetodite. Loovteraapiaid rakendatakse psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis. Igal spetsialistil on enda lähenemine vastavalt oma väljaõppest ja lisakoolitustele. Meie keskuses töötavate spetsialistide taustaga saad tutvuda "meie inimesed" kategooria alt. 

Maailma Terviseorganisatsioon WHO (2018) on teinud ülevaatliku raporti kunstide kasutamisest vaimse tervise toetamisel, kus tuuakse välja ka kunstide ja spetsiifilisemalt kunstiteraapiate erinevad sekkumised vaimse tervise probleemide ennetamiseks, toetamiseks ja ravimiseks. 

Mumm Perekeskuse eesmärgiks on läbi tõenduspõhiste praktikate ja heade spetsialistide pakkuda teenuseid, mis toetavad lapse igakülgset arengut, loovust ja vanem-laps suhet. Lapse jaoks on tihti läbi kunsti, muusika, liikumise enda väljendamine lihtsam, kui sõnadega. Läbi loovteraapiate saame toetada lapse heaolu ja aidata erinevate probleemide korral (tähelepanu- ja keskendumisraskused, toimetulek suurte emotsioonidega, trauma läbi töötamine, sotsiaalsete oskuste arendamine, vanem-laps suhte toetamine, minapildiga töötamine jm). 

Copyright 2021 © Loove OÜ 
All rights reserved